Џвакање или блендирање на храната?

Детето почнува да џвака некаде околу седмиот месец од животот па до 18-от месец веќе наголемо треба да јаде цврста храна.

0
1045

Многу е важно детето да ја џвака храната, наместо таа да му се блендира и да се иситнува затоа што со џвакањето се праќаат импулси до моозчната кора заради поттикнување на развојот:

  • Се активира јазикот, па и говорот се развива подобро
  • Забите и вилицата се формираат полесно и поправилно
  • Јакне имунитетот

Меѓутоа, иако се случува заради подобро прифаќање на некој вкус, храната да се изблендира, детето на крајот ја прифаќа само во таков облик, таа пракса треба да се избегнува.

Привикнувајте го детето на цврста храна постепено, но енергично.

[better-ads type='banner' banner='999' ]